Thăm quan Vịnh Hạ Long một ngày (Tuyến 2: 5,5 – 6 tiếng) Buổi chiều

Mã tour: HL – 6H
Thời gian: 5.5-6 Tiếng
Từ: 11h00
Đến: 18h30

Read More

Thăm quan Vịnh Hạ Long một ngày (Tuyến 2: 5,5 – 6 tiếng) Buổi sáng

Mã tour: HL – 6H-S
Thời gian: 5.5-6 Tiếng
Từ: 08h00
Đến: 16h15

Read More

Thăm quan Vịnh Hạ Long nửa ngày (Tuyến 1: 3,5 – 4 tiếng) Buổi chiều

Mã tour: HL – 4HC
Thời gian: 3.5-4 Tiếng
Điểm tham quan: Vịnh Hạ Long
Từ: 12h00 Đến: 17h15

Read More

Thăm quan Vịnh Hạ Long nửa ngày (Tuyến 1: 3,5 – 4 tiếng) Buổi sáng

Mã tour: HL – 4H
Thời gian: 3.5-4 Tiếng
Từ: 7h00 Đến: 12h15

Read More