SeaPlane Bay ngắm cảnh 35 phút (HN-HL)

Đọc thêm

SeaPlane Bay ngắm cảnh 35 phút

Lịch các chuyến bay Thuỷ phi cơ (tàu 2 sẽ được đưa vào khai thác tùy theo nhu cầu của khách) Lịch giờ bay ngắm cảnh Tàu 1 Tàu 2 09:00 - 09:25 09:15 - 09:40 09:55 - 10:20 10:10 - 10:35 10:50 - 11:15 11:05 - 11:30 11:45 - 12:10 12:00 - 12:25 13:25 [...]
Đọc thêm
All in one