Tour lặn ngắm san hô vịnh Hạ Long

Mã tour: HL – SH1D
Thời gian: 7 tiếng
Từ: 07h30 Đến: 16h00
Thăm quan: Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, San hô trên vịnh

Đọc thêm
All in one